Euro U17

ผลการแข่งขัน

EUROPE: Euro U17 - First stage
02/11 - 20:00 อันดอร์รา U17 3 : 0 อาร์เมเนีย U17
02/11 - 20:00 โครเอเชีย U17 0 : 3 อิตาลี U17
01/11 - 20:00 คอซอวอ U17 1 : 0 ไซปรัส U17
01/11 - 20:00 สวิตเซอร์แลนด์ U17 1 : 1 สก๊อตแลนด์ U17
31/10 - 19:00 ลักเซมเบิร์ก U17 0 : 2 ฟินแลนด์ U17
31/10 - 19:00 โปแลนด์ U17 1 : 3 ฝรั่งเศส U17
31/10 - 18:00 กรีซ U17 0 : 3 เบลเยียม U17
31/10 - 18:00 มอลโดวา U17 2 : 2 ลัตเวีย U17
30/10 - 23:00 โครเอเชีย U17 3 : 0 อันดอร์รา U17
30/10 - 20:30 สโลวีเนีย U17 1 : 1 ออสเตรีย U17
30/10 - 19:30 ซานมารีโน U17 0 : 6 นอร์ทเทิร์น ไอร์แลนด์ U17
30/10 - 19:30 สโลวาเกีย U17 3 : 0 ตุรกี U17
30/10 - 19:00 เดนมาร์ก U17 1 : 0 รัสเซีย U17
30/10 - 19:00 เอสโตเนีย U17 1 : 0 จอร์เจีย U17
30/10 - 17:00 อิตาลี U17 3 : 0 อาร์เมเนีย U17
30/10 - 17:00 มัลตา U17 1 : 3 บัลแกเรีย U17
29/10 - 20:00 แอลเบเนีย U17 1 : 0 อาเซอร์ไบจาน U17
29/10 - 20:00 นอร์เวย์ U17 0 : 1 สาธารณรัฐเช็ค U17
29/10 - 20:00 สก๊อตแลนด์ U17 1 : 1 ไซปรัส U17
29/10 - 20:00 สวิตเซอร์แลนด์ U17 0 : 1 คอซอวอ U17

โปรแกรมการแข่งขัน

EUROPE: Euro U17 - Second stage
20/03 - 21:00 เยอรมัน U17 VS เบลารุส U17
20/03 - 21:00 ไอซ์แลนด์ U17 VS สโลวีเนีย U17
20/03 - 21:00 อิสราเอล U17 VS สาธารณรัฐเช็ค U17
20/03 - 21:00 อิตาลี U17 VS ตุรกี U17
20/03 - 21:00 คอซอวอ U17 VS ยูเครน U17
20/03 - 21:00 เนเธอร์แลนด์ U17 VS นอร์ทเทิร์น ไอร์แลนด์ U17
20/03 - 21:00 โปแลนด์ U17 VS รัสเซีย U17
20/03 - 21:00 โปรตุเกส U17 VS สก๊อตแลนด์ U17
20/03 - 21:00 โรมาเนีย U17 VS ออสเตรีย U17
20/03 - 21:00 สเปน U17 VS กรีซ U17
21/03 - 21:00 โครเอเชีย U17 VS เดนมาร์ก U17
21/03 - 21:00 อังกฤษ U17 VS สวิตเซอร์แลนด์ U17
23/03 - 21:00 ออสเตรีย U17 VS ตุรกี U17
23/03 - 21:00 สาธารณรัฐเช็ค U17 VS นอร์ทเทิร์น ไอร์แลนด์ U17
23/03 - 21:00 เยอรมัน U17 VS ไอซ์แลนด์ U17
23/03 - 21:00 อิตาลี U17 VS โรมาเนีย U17
23/03 - 21:00 เนเธอร์แลนด์ U17 VS อิสราเอล U17
23/03 - 21:00 โปรตุเกส U17 VS โปแลนด์ U17
23/03 - 21:00 รัสเซีย U17 VS สก๊อตแลนด์ U17
23/03 - 21:00 สโลวีเนีย U17 VS เบลารุส U17
23/03 - 21:00 สเปน U17 VS คอซอวอ U17
23/03 - 21:00 ยูเครน U17 VS กรีซ U17

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
Group 1
1. Promotion - Euro U17 ออสเตรีย U17 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Ranking of second-placed teams อิตาลี U17 0 0 0 0 0 0 0 0
3. โรมาเนีย U17 0 0 0 0 0 0 0 0
4. ตุรกี U17 0 0 0 0 0 0 0 0
Group 2
1. Promotion - Euro U17 สาธารณรัฐเช็ค U17 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Ranking of second-placed teams อิสราเอล U17 0 0 0 0 0 0 0 0
3. เนเธอร์แลนด์ U17 0 0 0 0 0 0 0 0
4. นอร์ทเทิร์น ไอร์แลนด์ U17 0 0 0 0 0 0 0 0
Group 3
1. Promotion - Euro U17 โครเอเชีย U17 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Ranking of second-placed teams เดนมาร์ก U17 0 0 0 0 0 0 0 0
3. อังกฤษ U17 0 0 0 0 0 0 0 0
4. สวิตเซอร์แลนด์ U17 0 0 0 0 0 0 0 0
Group 4
1. Promotion - Euro U17 เบลารุส U17 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Ranking of second-placed teams เยอรมัน U17 0 0 0 0 0 0 0 0
3. ไอซ์แลนด์ U17 0 0 0 0 0 0 0 0
4. สโลวีเนีย U17 0 0 0 0 0 0 0 0
Group 5
1. Promotion - Euro U17 กรีซ U17 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Ranking of second-placed teams สเปน U17 0 0 0 0 0 0 0 0
3. ยูเครน U17 0 0 0 0 0 0 0 0
4. คอซอวอ U17 0 0 0 0 0 0 0 0
Group 6
1. Promotion - Euro U17 โปแลนด์ U17 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Ranking of second-placed teams โปรตุเกส U17 0 0 0 0 0 0 0 0
3. รัสเซีย U17 0 0 0 0 0 0 0 0
4. สก๊อตแลนด์ U17 0 0 0 0 0 0 0 0
Group 7
1. Promotion - Euro U17 เบลเยียม U17 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Ranking of second-placed teams Bosnia & Herzegovina U17 0 0 0 0 0 0 0 0
3. ฮังการี U17 0 0 0 0 0 0 0 0
4. นอร์เวย์ U17 0 0 0 0 0 0 0 0
Group 8
1. Promotion - Euro U17 ฝรั่งเศส U17 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Ranking of second-placed teams เซอร์เบีย U17 0 0 0 0 0 0 0 0
3. สโลวาเกีย U17 0 0 0 0 0 0 0 0
4. สวีเดน U17 0 0 0 0 0 0 0 0
Ranking of second-placed teams
1. Promotion - Euro U17 Bosnia & Herzegovina U17 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Promotion - Euro U17 เดนมาร์ก U17 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Promotion - Euro U17 เยอรมัน U17 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Promotion - Euro U17 อิสราเอล U17 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Promotion - Euro U17 อิตาลี U17 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Promotion - Euro U17 โปรตุเกส U17 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Promotion - Euro U17 เซอร์เบีย U17 0 0 0 0 0 0 0 0
8. สเปน U17 0 0 0 0 0 0 0 0