Euro U17

โปรแกรมการแข่งขัน

EUROPE: Euro U17 - First stage
27/09 - 23:00 มอนเตรเนโก U17 VS สวีเดน U17
27/09 - 23:00 เนเธอร์แลนด์ U17 VS ลิกเตนสไตน์ U17
30/09 - 20:00 เนเธอร์แลนด์ U17 VS มอนเตรเนโก U17
30/09 - 20:00 สวีเดน U17 VS ลิกเตนสไตน์ U17
30/09 - 21:00 โรมาเนีย U17 VS ฮังการี U17
30/09 - 21:00 เซอร์เบีย U17 VS ลิทัวเนีย U17
03/10 - 21:00 ฮังการี U17 VS ลิทัวเนีย U17
03/10 - 21:00 เซอร์เบีย U17 VS โรมาเนีย U17
03/10 - 23:00 ลิกเตนสไตน์ U17 VS มอนเตรเนโก U17
03/10 - 23:00 สวีเดน U17 VS เนเธอร์แลนด์ U17
06/10 - 18:00 ฮังการี U17 VS เซอร์เบีย U17
06/10 - 18:00 ลิทัวเนีย U17 VS โรมาเนีย U17
10/10 - 20:00 เบลารุส U17 VS เวลส์ U17
10/10 - 20:00 Bosnia & Herzegovina U17 VS ยิบรอลตาร์ U17
10/10 - 20:00 ไอซ์แลนด์ U17 VS ยูเครน U17
10/10 - 20:00 โปรตุเกส U17 VS คาซัคสถาน U17

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
Group 1
1. Promotion - Euro U17 (Second stage) มอนเตรเนโก U17 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Promotion - Euro U17 (Second stage) เนเธอร์แลนด์ U17 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Ranking of third-placed teams สวีเดน U17 0 0 0 0 0 0 0 0
4. ลิกเตนสไตน์ U17 0 0 0 0 0 0 0 0
Group 2
1. Promotion - Euro U17 (Second stage) Bosnia & Herzegovina U17 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Promotion - Euro U17 (Second stage) ไอซ์แลนด์ U17 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Ranking of third-placed teams ยูเครน U17 0 0 0 0 0 0 0 0
4. ยิบรอลตาร์ U17 0 0 0 0 0 0 0 0
Group 3
1. Promotion - Euro U17 (Second stage) ออสเตรีย U17 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Promotion - Euro U17 (Second stage) บัลแกเรีย U17 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Ranking of third-placed teams มัลตา U17 0 0 0 0 0 0 0 0
4. สโลวีเนีย U17 0 0 0 0 0 0 0 0
Group 4
1. Promotion - Euro U17 (Second stage) มาซิโดเนีย U17 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Promotion - Euro U17 (Second stage) ฟาโร อีสแลนด์ U17 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Ranking of third-placed teams อิสราเอล U17 0 0 0 0 0 0 0 0
4. สเปน U17 0 0 0 0 0 0 0 0
Group 5
1. Promotion - Euro U17 (Second stage) ไซปรัส U17 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Promotion - Euro U17 (Second stage) สก๊อตแลนด์ U17 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Ranking of third-placed teams สวิตเซอร์แลนด์ U17 0 0 0 0 0 0 0 0
4. คอซอวอ U17 0 0 0 0 0 0 0 0
Group 6
1. Promotion - Euro U17 (Second stage) เดนมาร์ก U17 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Promotion - Euro U17 (Second stage) เอสโตเนีย U17 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Ranking of third-placed teams จอร์เจีย U17 0 0 0 0 0 0 0 0
4. รัสเซีย U17 0 0 0 0 0 0 0 0
Group 7
1. Promotion - Euro U17 (Second stage) ฟินแลนด์ U17 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Promotion - Euro U17 (Second stage) ฝรั่งเศส U17 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Ranking of third-placed teams ลักเซมเบิร์ก U17 0 0 0 0 0 0 0 0
4. โปแลนด์ U17 0 0 0 0 0 0 0 0
Group 8
1. Promotion - Euro U17 (Second stage) แอลเบเนีย U17 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Promotion - Euro U17 (Second stage) อาเซอร์ไบจาน U17 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Ranking of third-placed teams สาธารณรัฐเช็ค U17 0 0 0 0 0 0 0 0
4. นอร์เวย์ U17 0 0 0 0 0 0 0 0
Group 9
1. Promotion - Euro U17 (Second stage) ฮังการี U17 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Promotion - Euro U17 (Second stage) ลิทัวเนีย U17 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Ranking of third-placed teams โรมาเนีย U17 0 0 0 0 0 0 0 0
4. เซอร์เบีย U17 0 0 0 0 0 0 0 0
Group 10
1. Promotion - Euro U17 (Second stage) นอร์ทเทิร์น ไอร์แลนด์ U17 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Promotion - Euro U17 (Second stage) ซานมารีโน U17 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Ranking of third-placed teams สโลวาเกีย U17 0 0 0 0 0 0 0 0
4. ตุรกี U17 0 0 0 0 0 0 0 0
Group 11
1. Promotion - Euro U17 (Second stage) เบลารุส U17 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Promotion - Euro U17 (Second stage) คาซัคสถาน U17 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Ranking of third-placed teams โปรตุเกส U17 0 0 0 0 0 0 0 0
4. เวลส์ U17 0 0 0 0 0 0 0 0
Group 12
1. Promotion - Euro U17 (Second stage) เบลเยียม U17 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Promotion - Euro U17 (Second stage) กรีซ U17 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Ranking of third-placed teams ลัตเวีย U17 0 0 0 0 0 0 0 0
4. มอลโดวา U17 0 0 0 0 0 0 0 0
Group 13
1. Promotion - Euro U17 (Second stage) อันดอร์รา U17 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Promotion - Euro U17 (Second stage) อาร์เมเนีย U17 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Ranking of third-placed teams โครเอเชีย U17 0 0 0 0 0 0 0 0
4. อิตาลี U17 0 0 0 0 0 0 0 0
Ranking of third-placed teams
1. Promotion - Euro U17 (Second stage) โครเอเชีย U17 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Promotion - Euro U17 (Second stage) สาธารณรัฐเช็ค U17 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Promotion - Euro U17 (Second stage) จอร์เจีย U17 0 0 0 0 0 0 0 0
4. อิสราเอล U17 0 0 0 0 0 0 0 0
5. ลัตเวีย U17 0 0 0 0 0 0 0 0
6. ลักเซมเบิร์ก U17 0 0 0 0 0 0 0 0
7. มัลตา U17 0 0 0 0 0 0 0 0
8. โปรตุเกส U17 0 0 0 0 0 0 0 0
9. โรมาเนีย U17 0 0 0 0 0 0 0 0
10. สโลวาเกีย U17 0 0 0 0 0 0 0 0
11. สวีเดน U17 0 0 0 0 0 0 0 0
12. สวิตเซอร์แลนด์ U17 0 0 0 0 0 0 0 0
13. ยูเครน U17 0 0 0 0 0 0 0 0