ผลการแข่งขัน

ENGLAND: Women’s FA Cup
1/64-finals
05/12 - 21:00 Sheffield FC W 0 : 3 Huddersfield W
05/12 - 21:00 Stoke City LFC W 5 : 1 Norwich W
05/12 - 21:00 Wolverhampton W 0 : 4 Nottingham W
05/12 - 20:00 Ancients W 1 : 2 Leeds W
05/12 - 20:00 Brighouse Town W 8 : 0 Farsley W
05/12 - 20:00 Chorley W 3 : 1 Bradford City W
05/12 - 20:00 Ipswich W 4 : 0 Crawley Wasps W
05/12 - 20:00 Kent Football W 1 : 6 Chesham W
05/12 - 20:00 Leafield Athletic W 2 : 3 Lincoln W
05/12 - 20:00 Lye W 1 : 2 Northampton W
28/11 - 22:00 Ashford Town W 3 : 0 Oxford Utd W
28/11 - 21:00 Cambridge City W 1 : 2 Stourbridge W
28/11 - 21:00 Cheltenham W 3 : 4 Southampton Women's W
28/11 - 21:00 Eastleigh W 0 : 5 Exeter W
28/11 - 21:00 Hounslow W 0 : 1 Clapton Community W
28/11 - 21:00 Portsmouth W 2 : 1 Bournemouth W
28/11 - 21:00 Stevenage W 0 : 2 Loughborough Lightning W
28/11 - 20:15 QPR W 0 : 3 Billericay W
28/11 - 20:00 AFC Fylde W 2 : 3 Burnley W
28/11 - 20:00 Chichester City W 0 : 3 Bridgwater W
28/11 - 20:00 Gillingham W : Actonians W
28/11 - 20:00 Hashtag W 0 : 1 AFC Wimbledon W
28/11 - 20:00 Hull W 1 : 2 Liverpool Feds W
28/11 - 20:00 Ilminster W 0 : 7 Southampton W
28/11 - 20:00 Long Eaton W : Netherton W
28/11 - 20:00 Plymouth W 4 : 2 St. Austell W
28/11 - 20:00 Salford W 0 : 4 Newcastle Utd W
28/11 - 20:00 West Brom W 4 : 1 Lincoln Utd. W
1/128-finals
14/11 - 22:00 Steyning Town W 0 : 3 Kent Football W
14/11 - 21:30 Abingdon W 0 : 3 Southampton Women's W
14/11 - 21:30 Fulham W 0 : 3 Oxford Utd W
14/11 - 21:00 Abingdon Town W 1 : 4 Gillingham W
14/11 - 21:00 AFC Stoneham W 0 : 6 Eastleigh W
14/11 - 21:00 Billericay W 5 : 1 Luton W
14/11 - 21:00 Bournemouth Sports W 1 : 2 Bournemouth W
14/11 - 21:00 Burton W 0 : 4 Lincoln W
14/11 - 21:00 Cheadle Town W 1 : 2 Bradford City W
14/11 - 21:00 Clapton Community W 2 : 1 Bedford W
14/11 - 21:00 Crawley Wasps W 3 : 2 London Bees W
14/11 - 21:00 Derby W 2 : 3 Stourbridge W
14/11 - 21:00 Farsley W 2 : 0 Mossley Hill W
14/11 - 21:00 Herts Vipers W 3 : 6 Stevenage W
14/11 - 21:00 Liverpool Feds W 2 : 0 Fleetwood W
14/11 - 21:00 Long Eaton W 4 : 0 Peterborough W
14/11 - 21:00 Millwall W 0 : 2 AFC Wimbledon W
14/11 - 21:00 Newcastle Utd W 5 : 1 Harrogate W
14/11 - 21:00 New Milton Town W 0 : 4 Bridgwater W
14/11 - 21:00 Nottingham W 4 : 0 Lichfield W
14/11 - 21:00 Portsmouth W 13 : 0 Dorking W
14/11 - 21:00 Sporting Khalsa W 1 : 7 Wolverhampton W
14/11 - 21:00 Sutton W 0 : 6 Ashford Town W
14/11 - 21:00 United of Manchester W 0 : 1 Brighouse Town W
14/11 - 21:00 Worthing W 1 : 2 Hounslow W
14/11 - 20:30 Wymondham W 0 : 2 Norwich W
14/11 - 20:15 QPR W 11 : 0 Bromley W
14/11 - 20:00 AFC Telford W 0 : 4 Leafield Athletic W
14/11 - 20:00 Ascot W 0 : 4 Chichester City W
14/11 - 20:00 Blackburn Community W 0 : 1 Hull W
14/11 - 20:00 Cheltenham W 4 : 0 Liskeard Athletic W
14/11 - 20:00 Chesham W 3 : 2 Cambridge Utd W
14/11 - 20:00 Chorley W 5 : 4 Middlesbrough W
14/11 - 20:00 Crewe W 0 : 5 West Brom W
14/11 - 20:00 Exeter W 3 : 1 Cardiff City Ladies W
14/11 - 20:00 Hartlepool W 0 : 4 Leeds W
14/11 - 20:00 Hashtag W 17 : 0 Southend W
14/11 - 20:00 Herne Bay W 1 : 8 Actonians W
14/11 - 20:00 Huddersfield W 20 : 0 Sir Tom Finney W
14/11 - 20:00 Ilminster W 3 : 0 Sherborne W
14/11 - 20:00 Keynsham Town W 3 : 5 Plymouth W
14/11 - 20:00 London Seaward W 0 : 2 Cambridge City W
14/11 - 20:00 MK Dons W 0 : 2 Ipswich W
14/11 - 20:00 Netherton W 3 : 2 Knowle W
14/11 - 20:00 Northampton W 3 : 2 Bedworth United W
14/11 - 20:00 Salford W 4 : 0 Alnwick Town W
14/11 - 20:00 Sheffield FC W 2 : 1 Sutton Coldfield W
14/11 - 20:00 Shifnal Town W 0 : 4 Lincoln Utd. W
14/11 - 20:00 Shrewsbury W 1 : 2 Lye W
14/11 - 20:00 Southampton W 1 : 0 Swindon W
14/11 - 20:00 South Shields W 1 : 4 Ancients W
14/11 - 20:00 St. Austell W 2 : 0 Torquay W
14/11 - 20:00 Stoke City LFC W 5 : 3 Doncaster W
14/11 - 20:00 Wakefield W 1 : 4 AFC Fylde W
14/11 - 19:00 Burnley W 2 : 0 Durham Cestria W

โปรแกรมการแข่งขัน

ENGLAND: Women’s FA Cup
1/32-finals
12/12 - 20:00 Brighouse Town W VS Sunderland W
12/12 - 20:00 Burnley W VS Liverpool W
12/12 - 20:00 Chesham W VS Billericay W
12/12 - 20:00 Chorley W VS Newcastle Utd W
12/12 - 20:00 Gillingham W VS Charlton W
12/12 - 20:00 Huddersfield W VS Loughborough Lightning W
12/12 - 20:00 Leeds W VS Durham W
12/12 - 20:00 Lincoln W VS Northampton W
12/12 - 20:00 Plymouth W VS Clapton Community W
12/12 - 20:00 Stoke City LFC W VS Nottingham W
12/12 - 20:00 Stourbridge W VS Sheffield Utd W
12/12 - 20:00 West Brom W VS Long Eaton W
12/12 - 21:00 AFC Wimbledon W VS Ipswich W
12/12 - 21:00 Ashford Town W VS London City Lionesses W
12/12 - 21:00 Bridgwater W VS Crystal Palace W
12/12 - 21:00 Liverpool Feds W VS Blackburn W
12/12 - 21:00 Portsmouth W VS Southampton W
12/12 - 21:00 Southampton Women's W VS Exeter W
12/12 - 22:00 Bristol City W VS Lewes W
12/12 - 22:00 Watford W VS Coventry United W

ตารางคะแนน

1/128-finals
1/64-finals
1/32-finals
Chorley W 5
Middlesbrough W 4
Cheadle Town W 1
Bradford City W 2
Salford W 4
Alnwick Town W 0
Newcastle Utd W 5
Harrogate W 1
South Shields W 1
Ancients W 4
Hartlepool W 0
Leeds W 4
Durham W
United of Manchester W 0
Brighouse Town W 1
Farsley W 2
Mossley Hill W 0
Sunderland W
Wakefield W 1
AFC Fylde W 4
Burnley W 2
Durham Cestria W 0
Liverpool W
Blackburn Community W 0
Hull W 1
Liverpool Feds W 2
Fleetwood W 0
Blackburn W
Sheffield FC W 2
Sutton Coldfield W 1
Huddersfield W 20
Sir Tom Finney W 0
Herts Vipers W 3
Stevenage W 6
Solihull Moors W 0
Loughborough Lightning W 3
AFC Telford W 0
Leafield Athletic W 4
Burton W 0
Lincoln W 4
Shrewsbury W 1
Lye W 2
Northampton W 3
Bedworth United W 2
Stoke City LFC W 5
Doncaster W 3
Wymondham W 0
Norwich W 2
Sporting Khalsa W 1
Wolverhampton W 7
Nottingham W 4
Lichfield W 0
Crewe W 0
West Brom W 5
Shifnal Town W 0
Lincoln Utd. W 4
Long Eaton W 4
Peterborough W 0
Netherton W 3
Knowle W 2
London Seaward W 0
Cambridge City W 2
Derby W 2
Stourbridge W 3
Sheffield Utd W
Watford W
Coventry United W
Abingdon Town W 1
Gillingham W 4
Herne Bay W 1
Actonians W 8
Charlton W
Sutton W 0
Ashford Town W 6
Fulham W 0
Oxford Utd W 3
London City Lionesses W
Cheltenham W 4
Liskeard Athletic W 0
Abingdon W 0
Southampton Women's W 3
AFC Stoneham W 0
Eastleigh W 6
Exeter W 3
Cardiff City Ladies W 1
Ascot W 0
Chichester City W 4
New Milton Town W 0
Bridgwater W 4
Crystal Palace W
Keynsham Town W 3
Plymouth W 5
St. Austell W 2
Torquay W 0
Worthing W 1
Hounslow W 2
Clapton Community W 2
Bedford W 1
Steyning Town W 0
Kent Football W 3
Chesham W 3
Cambridge Utd W 2
QPR W 11
Bromley W 0
Billericay W 5
Luton W 1
Portsmouth W 13
Dorking W 0
Bournemouth Sports W 1
Bournemouth W 2
Ilminster W 3
Sherborne W 0
Southampton W 1
Swindon W 0
Bristol City W
Lewes W
Hashtag W 17
Southend W 0
Millwall W 0
AFC Wimbledon W 2
MK Dons W 0
Ipswich W 2
Crawley Wasps W 3
London Bees W 2
Chorley W 3
Bradford City W 1
Salford W 0
Newcastle Utd W 4
Ancients W 1
Leeds W 2
Durham W
Brighouse Town W 8
Farsley W 0
Sunderland W
AFC Fylde W 2
Burnley W 3
Liverpool W
Hull W 1
Liverpool Feds W 2
Blackburn W
Sheffield FC W 0
Huddersfield W 3
Stevenage W 0
Loughborough Lightning W 2
Leafield Athletic W 2
Lincoln W 3
Lye W 1
Northampton W 2
Stoke City LFC W 5
Norwich W 1
Wolverhampton W 0
Nottingham W 4
West Brom W 4
Lincoln Utd. W 1
Long Eaton W
Netherton W
Cambridge City W 1
Stourbridge W 2
Sheffield Utd W
Watford W
Coventry United W
Gillingham W
Actonians W
Charlton W
Ashford Town W 3
Oxford Utd W 0
London City Lionesses W
Cheltenham W 3
Southampton Women's W 4
Eastleigh W 0
Exeter W 5
Chichester City W 0
Bridgwater W 3
Crystal Palace W
Plymouth W 4
St. Austell W 2
Hounslow W 0
Clapton Community W 1
Kent Football W 1
Chesham W 6
QPR W 0
Billericay W 3
Portsmouth W 2
Bournemouth W 1
Ilminster W 0
Southampton W 7
Bristol City W
Lewes W
Hashtag W 0
AFC Wimbledon W 1
Ipswich W 4
Crawley Wasps W 0
Chorley W
Newcastle Utd W
Leeds W
Durham W
Brighouse Town W
Sunderland W
Burnley W
Liverpool W
Liverpool Feds W
Blackburn W
Huddersfield W
Loughborough Lightning W
Lincoln W
Northampton W
Stoke City LFC W
Nottingham W
West Brom W
Long Eaton W
Stourbridge W
Sheffield Utd W
Watford W
Coventry United W
Gillingham W
Charlton W
Ashford Town W
London City Lionesses W
Southampton Women's W
Exeter W
Bridgwater W
Crystal Palace W
Plymouth W
Clapton Community W
Chesham W
Billericay W
Portsmouth W
Southampton W
Bristol City W
Lewes W
AFC Wimbledon W
Ipswich W